Walne zebrania - ROD AR II

Rodzinny Ogród Działkowy AR II w Poznaniu
Przejdź do treści
ROD AR II
Mapa działek

PZD


Konto bankowe
77 9043 1070 2070
0010 0276 0001Walne Zebranie Sprawozdawcze członków PZD ROD AR-II w Poznaniu odbędzie się w dniu 11 maja 2023 r. w Domu Działkowca ROD im. Ks. L. Przyłuskiego (wejście od ul. Dojazd - brama nr 1)

Początek obrad:

  • I termin:    godz. 16:30
  • II termin:   godz. 17:00

Materiały sprawozdawcze będą dostępne do wglądu (w świetlicy ROD AR II):
  • 4 maja 2023r w godz. 16:00 - 18:00
  • 5 maja 2023r w godz. 12:00 - 14:00  • Zgodnie z par. 56 ust.2 statutu PZD prawo udziału w walnym zebraniu ma wyłącznie członek zwyczajny PZD w danym ROD i wykluczone jest zastępstwo lub działanie przez pełnomocników
  • Każdy członek PZD zaproszony na walne zebranie musi mieć ze sobą dowód tożsamości, który może być sprawdzany przy podpisywaniu listy obecności
  • Zgodnie z par 62 ust. 1 statutu PZD uchwały walnych zebrań odbytych w drugim terminie, co najmniej pół godziny po wyznaczonej godzinie rozpoczęcia w pierwszym terminie, są ważne bez względu na liczbę członków zwyczajnych PZD obecnych na tym zebraniu
  • Regulamin Walnego Zebrania Sprawozdawczego

ZAPRASZAMY
Wróć do spisu treści